Watersley

Kr8tig Watersley is een samenwerking tussen Kr8tig en het Watersley Sports & Talentpark in Sittard. Watersley Sports & Talentpark is een voorziening waar (top)sporters trainen, recreëren en verblijven. Een locatie in ontwikkeling waarin Kr8tig de samenwerking met andere (zorg)aanbieders initieert en coördineert. In alle facetten van het Watersley Sports & Talentpark komen de verschillende doelgroepen van al deze (zorg)aanbieders samen. Een voorziening waar mensen zich kunnen ontwikkelen, ontmoeten, ontdekken en waar ze trots kunnen worden en/of zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen. Iedereen is, en mag zichzelf zijn. Kr8tig Watersley kent vele mogelijkheden voor de verschillende deelnemers. Zo zijn er werkzaamheden in de groenvoorziening, facilitair onderhoud, fietswerkplaats, metaal- en houtwerkplaats, boerderij en moestuin en restaurant en bakkerij.

Kr8tig Watersley werkt vanuit het uitgangspunt dat ieder individu mogelijkheden en kansen heeft. Meestal zijn ze er al, maar dienen ze nog ontdekt te worden. Van belang is dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin men de mogelijkheid heeft zichzelf te ontdekken en kansen te vinden, waardoor verdere stappen richting een (ander) toekomstperspectief gezet kunnen worden. Kr8tig Watersley biedt ze deze omgeving. De omgeving waarin je kunt werken aan realistische doelen, je persoonlijke ontwikkeling, stabiliteit, zelfstandigheid en een toenemend gevoel van eigenwaarde.

Dit uitgangspunt en het samenspel tussen alle betrokkenen maakt de deelnemer minder kwetsbaar en afhankelijk. Door samenwerking wordt er een voedingsbodem gecreëerd voor ontmoeting, hulp bieden en hulp vragen, welke leidt tot verbindingen en vriendschappen, die weer een positief effect hebben op de ondersteuningsbehoefte van het individu.

Bij het Watersley Sports & Talentpark staat het verhaal van de topsporter centraal. Kr8tig Watersley brengt dit verhaal samen met het verhaal van haar deelnemers. In elk mens schuilt een topsporter, de een gaat voor de medaille, de ander voor een diploma, weer een ander wordt kampioen in brood bakken of fietsenmaker bij JumboVista. Allen gaan ze voor goud. Bij Kr8tig Watersley doet men dit samen!

local_phone0495-769076 emailinfo@kr8tig.nl

Watersley 31, 6132 KA Sittard

Kr8tig Watersley kenmerkt zich door:
  • Anders denken, anders doen, afstappen van de “traditionele begeleiding”
  • Benadering vanuit kansen en mogelijkheden, niet vanuit de beperking
  • Gezamenlijk een keten vormen
  • Ontschotten van zorg
  • Iedereen mag meedoen
  • Iedereen heeft een waarde
  • Deelnemer heeft eigen regie
local_phone